Let op! Het project in Arnhem en Nijmegen is afgelopen. Je kunt vanaf 30 september 2017 niet meer meedoen aan de nulmeting of beloningen verdienen. Wel kun je  nog altijd je fietsritten registeren met Toury en meestrijden om de prijzen in de Toury Loterij!

Om je een steuntje in de rug te geven kun je met Biketowork Arnhem – Nijmegen beloningen verdienen met je fietsritten. Er zijn twee manier om je beloningen te verdienen:

  1. Door te fietsen met Toury en elke week kans te maken in de Toury Loterij
  2. Door mee te doen aan het beloningenprogramma

 

Toury Loterij

We geven iedereen die al het goede voorbeeld geeft en al fietst naar het werk graag een steuntje in de rug. Om het fietsen nog leuker te maken verloten we iedere week vijf prijzen met een waarde van €50,- in de Toury Loterij.

Hoe maak je kans

Met elke fietsrit in Toury verdien je een fietspunt. Elk vijfde fietspunt is een lot in de loterij. Als je in 1 week tien fietsritten maakt heb dus al twee loten verdiend in de loterij! De trekking is elke week en wordt bekend gemaakt via e-mail.

 

Beloningenprogramma

Voor automobilisten die willen overstappen op de fiets is er het beloningenprogramma. Automobilisten die de auto laten staan en spitsmijdingen realiseren kunnen tot wel €3,- per spitsmijding verdienen.

 

Spitsmijdingen realiseren

  1. Om te bepalen of je in aanmerking komt voor het realiseren van spitsmijdingen laat je eerst een nulmeting van je reisgedrag uitvoeren in Toury. Meer over informatie de nulmeting lees je <hier.>
  2. Na afloop van je nulmeting ontvang je een email met de uitslag. In de mail staat beschreven hoeveel spitsmijdingen jij kunt realiseren op basis van je reisgedrag. Ook staat meteen beschreven hoeveel euro jij elke week kunt verdienen met fietsen.
  3. Je kunt meteen beginnen met het maken van spitsmijdingen. In het startscherm van Toury komt een extra tabblad ‘project’ beschikbaar. Hierin worden jouw spitsmijdingen en verdiende beloning bijgehouden.
  4. Zorg dat je de auto laat staan en je dagelijkse rit met de fiets maakt! Zo realiseer je spitsmijdingen en krijg je aan het einde van de maand jouw beloning toegestuurd.

 

Beloningssysteem

Je ontvangt €2,- voor elke fietsrit waarmee je een spitsmijding realiseert. Met de nulmeting heb je bepaald hoeveel spitsmijdingen per week jij kunt realiseren. Voor een succesvolle spitsmijding gelden de volgende voorwaarden:

  1. Je vervangt met je fietsrit een autorit in de spits naar Arnhem Centrum of Nijmegen Heijendaal. Hoeveel autoritten jij kunt vervangen is bepaald in je nulmeting.
  2. Je maakt je fietsrit tussen 6.00 uur ’s en 11.00 uur ’s ochtends op werkdagen (maandag t/m vrijdag m.u.v. wettelijke vakantiedagen en feestdagen.
  3. Je begint of eindigt je fietsrit in Arnhem Centrum of in Nijmegen Heijendaal.

 

BONUS VOOR SNELFIETSROUTES

Je kunt per spitsmijding een bonus van €0,50,- verdienen door gebruik te maken van één of meerdere snelfietsroutes in de regio Arnhem – Nijmegen. Het maakt niet uit welke snelfietsroute je gebruikt en ook de afstand die je op de snelfietsroute aflegt heeft geen invloed op de bonus. Een gedetailleerd overzicht van de tracés vind je hier.

 

<afbeelding snelfietsrtoutes>

 

BONUS TIJDENS EVENEMENTEN

Je kunt een extra bonus van €0,50 per spitsmijdingen verdienen tijdens evenementdagen of evenementweken. Welke dagen en weken dat zijn wordt via e-mail en de Toury app aangekondigd. Houd je mail dus in de gaten!

 

REKENVOORBEELD

Franca heeft tijdens de nulmeting berekend dat ze drie spitsmijdingen per week kan maken. Het lijkt haar wel wat om vaker naar haar werk in Arnhem Centrum te fietsen en ze besluit dit twee keer per week te doen. Ze fietst die week twee keer naar haar werk en maakt daarbij gebruik van het snelfietspad RijnWaalPad.

FRANCA VERDIENT DAAROM DIE WEEK €5,-

(2x €2,- voor de spitsmijding + 2x €0,50 voor het gebruiken van het snelfietspad)

 

Wil je meedoen aan het beloningenprogramma? Voer dan eerst de nulmeting uit.