PRIVACYBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Toury de Bike to work-app en bezoekers van de (mobiele) website www.biketowork.nl.

Met dit privacybeleid verschaft Woolthuiswerkt B.V. informatie over de gegevens die wij verwerken van onze klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps en sociale media), webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, beurzen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

De informatie die wij over jou verwerken (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wil je contact met ons opnemen?

Je kan als volgt contact opnemen met Woolthuiswerkt B.V.:

Per e-mail via info@biketowork.nl;
Per telefoon via 020-244 0625
Per post naar Woolthuiswerkt B.V., Herengracht 124, 1015 BT Amsterdam

Het verstrekken van je persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens nooit verplicht is. Je hebt altijd zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als we om de invoer van persoonsgegevens vragen, geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het aanbieden van onze producten en diensten kunnen wij je persoonsgegevens verwerken. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • je naam
 • je emailadres
 • je telefoonnummer
 • je geboortedatum
 • je werkgever
 • je adresgegevens
 • je bankrekeningnummer
 • je lengte, gewicht en geslacht
 • gegevens over je bezoek aan onze (mobiele) website en app, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum, tijdstip en duur van je bezoek
 • locatiegegevens, ritgegevens, behaalde resultaten en punten in Toury de Fietsgame
 • gegevens over je interesses en voorkeuren als gebruiker van onze (mobiele) website, app, producten en diensten
 • Toestel ID, locatiegegevens en ritgegevens in Toury de Fietsgame door middel van GPS-registratie
 • koppelingen met, en posts en shares op, social media
 • bij registratie verstrekte gegevens zoals je gebruikersnaam en wachtwoord

Voor zover voor deze verwerkingen je toestemming is vereist zullen wij je die vooraf vragen (bijvoorbeeld gegevens betreffende je locatie) en die gegevens pas dan verwerken. Je kunt die toestemming altijd weer intrekken.

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • om je toegang te verlenen tot onze website en app, al dan niet op basis van je registratie als gebruiker
 • om je in de gelegenheid te stellen mee te doen aan Toury de Fietsgame en andere activiteiten
 • om inzicht te krijgen in je rij- en reisgedrag
 • om je in staat te stellen je gegevens in de app of op de site te bekijken en eventueel met anderen te delen
 • om je informatie betreffende producten, diensten en events te sturen, van ons en van derden
 • om beloningen uit te kunnen keren
 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst
 • om contact met je op te nemen over de door jou gevraagde diensten
 • om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en eventueel aan te passen aan je behoeften en wensen
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website, in de app of op sociale media, en om contact op te nemen met andere gebruikers
 • om een profiel van je op te kunnen stellen
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of service bericht toe te sturen
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen
 • om marktonderzoek uit te kunnen voeren en managementinformatie samen te stellen
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze (mobiele) website en app te verbeteren en om fraude tegen te gaan
 • om je gegevens in voorkomende gevallen uit te wisselen met aan Woolthuiswerkt B.V. gelieerde bedrijven
 • Je persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Delen van je persoonsgegevens met derden

Je persoonsgegevens worden (mogelijk) gedeeld met andere partijen waar we mee samenwerken. Die partijen zijn:

 • Amazon AWS – Amazon AWS beheert onze database en is gelokaliseerd in Ierland.
 • Perspective Research – Perspective research is een onderzoeksbureau uit Amsterdam die gegevens gebruiken om te koppelen aan enquetes die afgenomen worden bij gebruikers
 • Mailchimp – We delen jouw voornaam en emailadres met Mailchimp om je nieuwsbrieven te kunnen sturen. De server van Mailchimp is gelokaliseerd in de Verenigde Staten maar is gecetificeerd in het EU/US Privacy Shield. De servers voldoen aan de standaard van de Europese AVG.

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland

 Je persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving.

Websites van derden

Met uitzondering van websites van derden die wij als verwerker inschakelen, is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites of apps van derden waarnaar wij op onze website of in onze app een hyperlink aanbieden of anderszins naar verwijzen. Dat geldt ook voor koppelingen met en delen van gegevens op sociale media zoals Twitter en Facebook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden, en verwijzen je naar de privacystatements van die derden.

Verwerkers

Voorzover wij voor de in dit Privacy Statement vermelde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot je persoonsgegevens, hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Binnen ons hosting centrum is een eigen kooi waarin de servers staan. Deze zijn fysiek alleen toegankelijk voor medewerkers van de hosting partij. De server maakt gebruik van bewezen technologieën op het gebied van serverarchitectuur, database beveiliging, firewalls en intrusion detectie. De database is dus niet rechtstreeks toegankelijk van buitenaf, maar alleen via de webserver door middel van een beveiligde toegang. De toegang is op twee manieren beveiligd: via encryptie en authenticatie. Op geen andere manier is toegang mogelijk tot de data.

We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. We zullen jouw gegevens nooit langer dan de wettelijke bewaartermijn bewaren.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht te weten welke gegevens we van je bewaren en die in te zien, en te verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Je kan daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Woolthuiswerkt B.V., Herengracht 124, 1015 BT Amsterdam of een e-mail sturen aan info@biketowork.nl. In je verzoek moet je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Onderaan elke e-mail die je van ons ontvangt wordt je de mogelijkheid geboden om je direct af te melden voor de betreffende berichten.

Wijziging en versie

Wij passen dit Privacy Statement regelmatig aan. We raden je daarom aan dit Privacy beleid regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.